————————————————————————————-

3 Jun 2013      minor bugfixes

update to petsc-3.3 p6

model discretization

————————————————————————————-